معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

فهرست همايش‌هاي سال 90 و 91 دانشگاه فردوسي مشهد

رديف

تاريخ

عنوان همايش

1.

1 لغايت 2 اسفند ماه 1392

هفتمين سمينار بين‌المللي جبر خطي و كاربردهاي آن

2.


اولين همايش عرفان شرق و توسعه گردشگري

3.


همايش علمي واكاوي زندگي و ابعاد شخصيتي شهيد صياد شيرازي

4.

اسفند ماه 1391

همايش الكترونيكي بين‌المللي مباحث نوين در علوم و صنايع غذايي

5.

آبان ماه 1391

كاربرد يافته‌هاي آموزش زبان انگليسي در آموزش زبان فارسي

6.

27 لغايت 28 مهرماه 1391

دومين همايش الكترونيكي مهندسي كامپيوتر و دانش

7.

26 لغايت 27 مهرماه 1391

نهمين همايش جبر جابجايي

8.

14 لغايت 16 شهريور ماه 1391

سومين همايش بيوتكنولوژي كشاورزي: گياهي، دامي، صنعتي

9.

20 و 21 ارديبهشت ماه 1391

چهارمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهری

10.

11 لغايت 15 ارديبهشت ماه 1391

ششمین همایش اشراق اندیشه مطهر

11.

7 لغايت 9 ارديبهشت ماه 1391

نخستين همايش جانورشناسي يگانشي، ايران در دانشگاه

12.


دومین همایش سیتوتکنولوژی و كاربرد هاي آن

13.

2 و 3 آذرماه 1390

اولين همايش ملي يافته هاي علوم شناختي در تعليم و تربيت

14.

آبان ماه 1390

همایش بزرگداشت علامه اقبال لاهوری

15.

21 و 22 مهرماه 1390

اولین کنفرانس بین المللی مجازی کامپیوتر و مهندسی دانش

16.

13 و 14 مهر ماه 1390- فردوس

همايش ملي انـــــــــار

17.

14-13 مهرماه 1390

اولین همایش ملی مدیریت پروژه هاي ساخت

18.

23 و 24 شهريور 1390

هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ايران

19.

5 و 6 خرداد 1390

اولین کارگاه ملی سیستمهای هوشمند و محاسبات نرم

20.

31 فروردين و 1 ارديبهشت 1390

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

21.

28 ارديبهشت 1390

اولين همايش ملي تحول بنيادين در نظام برنامه درسي ايران

22.

26 و 27 ارديبهشت 1390

هفتمین همايش روابط فرهنگی ايران و ترکیه: ادبیات فارسی در تاریخ

23.

25 و 26 ارديبهشت 1390

هزاره شاهنامه

24.

21 لغايت 23 ارديبهشت 1390

دومین همایش ملی تخصصی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

25.

12 ارديبهشت 1390

پنجمین همایش اشراق اندیشه مطهر

26.

7 و 8 ارديبهشت 1390

كنگره ملي زيست شناسي و جنبه هاي كاربردي سلول هاي بنيادي

30935 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.