معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي
  • · عناوين طرح‌هاي پژوهشي برون دانشگاهي (طرح هاي كه به سفارش موسسات خارج از دانشگاه انجام مي شوند ) در وبگاه مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه به آدرس http://oir.um.ac.ir/موجود مي‌باشد. در صورت انتخاب عنوان طرح؛ چكيده آن با هماهنگي سفارش دهنده قابل دسترسي خواهد بود.
  • · همچنين فهرست، چكيده و در مواردي متن كامل مقالات اعضاي هيأت علمي اين دانشگاه پيرامون موضوعات مختلف در وبگاه مربوطه به آدرس: http://profdoc.um.ac.ir/موجود و امكان جستجو براساس كلمات كليدي دلخواه وجود دارد.
  • · وبگاه دانشگاه فردوسي مشهد به آدرس http://www.um.ac.ir/Abstract.html داراي قابليت جستجو واستحصال چكيده‌ پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي است.

8775 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.