معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

Ravan Shenasi  Sazmani

تاريخ شروع به كار: 1383

 

هدف:
يافته‌هاي پژوهش زيادي در اختيار ما است كه بروز مسايل انساني در سازمان‌هاي كنوني به عنوان يك بحران را تأييد مي‌كنند. بزرگ شدن سازمان‌ها، مكانيزه شدن كار، كاهش روابط مطلوب انساني، افزايش ناهنجاري‌هاي اجتماعي و اختلالات رواني و انتقال سريع آن به سازمان‌ها، مشكلات متعددي را بر سر راه توسعه و پيشرفت سازماني قرار داده است.
سهم بزرگي از اين مشكلات و نابساماني‌ها به مسايل رفتاري عوامل انساني مربوط مي‌شود. سازمان‌هاي فراواني هستند كه نتوانسته‌اند مطابق با انتظارات تعيين شده به هدف‌هاي خود دست يابند. يكي از علت‌هايي كه در تحليل اين شكست‌ها قابل بررسي است به عوامل انساني و رفتارهاي سازماني باز مي‌گردد. مديران براي كاستن از حجم مشكلات مربوط به منابع انساني تلاش زيادي مي‌كنند و منابع هنگفتي را به مصرف مي‌رسانند اما در بسياري موارد به دليل پديده‌هاي پيچيده و دخالت عوامل چندگانه انساني موفق به دستيابي به نتايج دلخواه نمي‌شوند. هرگونه سطحي‌انگاري و نگرش غيرسيستماتيك و به طور خلاصه تصميم‌گيري‌هاي هيجاني يا ناشي از آزمايش و خطا كه بر پايه تحقيق و يافته‌هاي دقيق علمي نباشد صدمات جبران‌ناپذيري به دو سطح فردي و سازماني وارد مي‌سازد.
مركز پژوهشي روانشناسي سازماني و كار كه محور خود را بر شناسايي مسايل رفتاري سازمان‌ها قرار مي‌دهد، به كمك يافته‌هاي تحقيقي، ياور مديران در تلاش براي ايجاد فضاي سالم رواني – اجتماعي در سازمان، بهداشت فردي و سلامت سازماني خواهدبود. هزاران تجربه قبلي در كشورها و سازمان‌هاي مختلف دنيا پشتيبان اين نتيجه‌گيري كلي است كه هر قدمي در اين راه برداشته شود و هر ديناري كه براي آن هزينه شود، داراي بازده‌هاي افزايش‌يابنده بي‌شماري براي سازمان و كلان سيستم آن (اجتماع و جامعه) و خرده سيستم‌هاي آن (افراد و گروه‌ها) است.از سوي ديگر رفتار انسان متشكل از ابعاد جسماني، شناختي، عاطفي و اجتماعي موضوع پژوهش‌هاي زيادي در حيطه علوم‌انساني و رفتاري بوده است. شناخت قانونمندي‌هاي حاكم بر پديده‌هاي رفتاري (علوم روان‌شناسي)، زمينه دانش لازم جهت حل دشواري‌هاي زندگي اجتماعي مي‌باشد.كمك به فرايند رشد و تحول انسان‌ها (جسماني – عقلاني و عاطفي – اجتماعي) و فراهم ساختن شرايط مطلوب بهزيستي اجتماعي از جمله اهداف پژوهش‌هاي علمي در حيطه روان‌شناسي است. اعتقاد بر اين است كه راه مواجهه مؤثر با مسايل فردي و اجتماعي، شناخت علمي عوامل مؤثر در ايجاد و شكل‌گيري آن‌ها است. با توجه به رابطه متقابل ابعاد فردي و اجتماعي، شناخت علمي پديده‌هاي روان‌شناختي در هر جامعه‌اي مستلزم انجام پژوهش‌هاي بومي است تا ضمن كشف چگونگي تعامل مكانيسم‌هاي روانشناختي با عوامل فرهنگي و اجتماعي، نظريه‌هاي اختصاصي از پديده‌ي مورد نظر توليد كند كه با واقعيت‌هاي سازماني هم‌خواني داشته باشد. بدين‌گونه، با توليد دانش بومي، راه‌كارهايي مشخص جهت كاربرد در حوزه سازمان‌هاي صنعتي، بازرگاني، خدماتي و كشاورزي كشف و به كار بسته مي‌شوند. بر اين اساس هدف مركز تلاش جهت توليد دانش روان‌شناختي برخاسته از فرهنگ ايراني – اسلامي و نيز كمك به حل مشكلات است و واقعي جامعه در حوزه تخصصي مي‌باشد.

 

شرح وظايف:
1- انتقال دانش سازماني، روان‌شناختي و جامعه‌شناختي از دانشگاه به جامعه.
2- قرار دادن منابع غني علمي و فني موجود در دانشگاه در معرض بهره‌گيري جامعه و سازمان‌هاي آن از تاريخ پروژه‌هاي تحقيقاتي.
3- توليد دانش تخصصي در حوزه روان‌شناسي سازمان و كار (پژوهش، توجه، تأليف)
4- ارائه خدمات مشاوره‌اي در حوزه‌هاي روان‌شناسي سازماني، جامعه‌شناسي سازمان‌ها، توسعه و تحول سازماني.
5- ارائه خدمات مشاوره، طراحي و اجراي برنامه‌هاي رشد و ارتقا (توسعه حرفه‌اي نيروي انساني).
6- ارائه خدمات مشاوره، طراحي و اجراي برنامه‌هاي ارزشيابي عملكرد كاركنان.
7- ارائه خدمات مشاوره، طراحي و اجراي طرح ارزيابي واحدها و سازمان‌ها.
8- طراحي و برگزاري آزمون‌هاي استخدامي (شخصيت، منش، نگرش، تعهد شغلي و ...).
9- تهيه و توزيع جزوات آموزشي به صورت تك‌گاشت براي ترويج دانش مديريت.
10- جذب و بكارگيري نيروهاي دانشجويي به ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي براي همكاري در اجراي پروژه‌ها به منظور ايجاد و تكميل دانش و تجربه‌هاي غني در آنان.
11- طراحي و اجراي كارگاه‌ها و آموزش‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي مرتبط.
12- ايجاد و توسعه شبكه همكاري بين مراكز پژوهشي مشابه در سطح ملي و منطقه‌اي (بين دانشگاه‌ها و سازمان‌ها).
13- تلاش براي تبديل شدن به پژوهشكده.

 

نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر محمدرضا آهنچيان
مرتبه علمي : استاديار

 

اعضاي هيأت علمي:
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
محمدرضا    آهنچيان
استاديار
*
علوم‌تربيتي (مديريت آموزشي)
علوم‌تربيتي و روان‌شناسي
2
سيدامير       امين‌يزدي
استاديار
*
روان‌شناسي
علوم‌تربيتي و روان‌شناسي
3
محسن       نوغاني
استاديار
*
جامعه‌شناسي
علوم‌تربيتي و روان‌شناسي
4
بهروز     مهرام
استاديار
*
روان‌سنجي
علوم‌تربيتي و روان‌شناسي
5
عبداله      دانشوري
مربي
*
روان‌سنجي
علوم‌تربيتي و روان‌شناسي
6
حسينعلي   كوهستاني
استاد
*
مديريت رفتاري
علوم‌تربيتي و روان‌شناسي
7
هما      زنجاني‌زاده
دانشيار
*
جامعه‌شناسي
علوم انساني
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا:
1- نيازسنجي آموزشي نيروهاي شاغل در شهرك صنعتي توس.
2- بررسي ميزان اثربخشي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان شركت برق منطقه‌اي خراسان.
3- بررسي اثربخشي دوره‌هاي علمي-كاربردي مجتمع آموزشي كشاورزي شهيد هاشمي‌نژاد (جهاد كشاورزي خراسان رضوي).
4- تأثير آموزش حل مسأله بر ضريب كارآفريني.
5- بررسي سطح فرسودگي شغلي و تعيين عوامل استرس‌زاي دروني – اجتماعي در محيط شغلي سازمان بهشت رضا (ع)
6- طرح تهيه نظام‌نامه ارزيابي عملكرد كاركنان شركت برق منطقه‌اي خراسان.

 

آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
- نيازسنجي آموزشي
- جذب و گزينش منابع‌انساني براساس شاخص‌هاي تعيين شده سازماني
- نظام ارزشيابي عملكرد نيروهاي انساني مدل‌هاي مديريت/ تضمين كيفيت EFQM, TQM
- ارتقاي رضايت شغلي و روحيه سازماني
- ايمني و بهداشت رواني
- نظام پاداش
- تضاد و مديريت آن
- تنظيم يا بازطراحي شبكه ارتباطات سازماني
- ارزيابي سيستم
- توانمندسازي كاركنان و برنامه‌هاي رشد و ارتقاء
- بهداشت رواني نيروهاي انساني
- الگوي مديريت رفتار سازماني
- مديريت اطلاعات و دانش سازماني
- نظام اطلاعات مديريت

 

امكانات و تجهيزات:
- فضاي دفتري
- ملزومات دفتري
- سخت‌افزار و نرم‌افزار
- امكان استفاده از منابع غني مركز اسناد و كتابخانه مركزي دانشگاه و كتابخانه دانشكده‌ها 
- امكان استفاده از امكانات كامپيوتري و اشتراك سايت‌هاي علمي دانشگاه

 

نشاني محل استقرار:
مشهد – ميدان آزادي – پرديس دانشگاه فردوسي – دانشكده علوم‌تربيتي و روان‌شناسي – هسته پژوهشي روان‌شناسي سازماني و كار.
شماره تلفن‌ها:
11-8763008- 0511
نمابر: 8763012-0511
پست الكترونيك:
opc@um.ac.ir

 

7102 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.