معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

Mohit Zist

تاريخ شروع به كار: 1381

هدف:
با توجه به نقش مؤثر انرژي در توسعه و رفاه اقتصادي و افزايش مصرف انرژي به موازات رشد در جوامع بشري عنايت به محدود بودن منابع و پيش‌گيري از مواجه شدن با بحران انرژي لزوم صرفه‌جويي از طريق بهينه‌سازي مصرف ضروري مي‌باشد. در اين راستا مركز پژوهشي بهينه‌سازي مصرف انرژي و كاهش آلودگي محيط‌زيست با هدف ارائه راهكارهاي علمي و عملي در مباحث راهبردي انرژي همچون بهينه‌سازي مصرف انرژي، انرژي و توسعه پايدار، انرژي و محيط‌زيست و فن‌آوري و مديريت انرژي و بطور كلي گسترش فعاليت‌هاي تحقيقاتي – كاربردي در زمينه انرژي در سال 1381 تأسيس گرديده با توجه به اينكه در حال حاضر كشور ايران يكي از توليدكنندگان عمده حامل‌هاي انرژي در جهان مي‌باشد (به خصوص در بخش گاز و نفت) و با عنايت به اينكه مصرف انرژي نيز از رشد فزاينده‌اي دركشور برخوردار مي‌باشد و به نظر مي‌رسد اين روند رشد مصرف با توجه به افزايش درآمد سرانه (قابل پيش‌بيني) در سال‌هاي آينده و رشد جمعيت به طور اعم و رشد جمعيت شهري به طور اخص و نيز ظهور اقتصاد دانايي محور و گسترش فعاليت‌هاي صنعتي در كشور با شدت بيشتري ادامه يابد. بنابراين مي‌توان گفت حامل‌هاي انرژي كالايي هستند كه اهميت آنها هم در سبد مصرفي خانوار و هم در زمينه فعاليت‌هاي توليدي به نحو فزاينده‌اي افزايش مي‌يابد. از طرفي مصرف آينده را از داشتن اين منبع عظيم ثروت محروم مي‌نمايد.
لذا انجام فعاليت‌هاي پژوهشي چه در زمينه مطالعات راهبردي مربوط به انرژي زيست‌محيطي توليد و مصرف آنها و چه در زمينه پروژه‌ها ضرورتي انكارناپذير مي‌نمايد. اين مركز پژوهشي در نظر دارد در حد توان خود در مورد ابعاد مختلف انرژي و اثرات زيست‌محيطي آنها به انجام پژوهشي پرداخته و استراتژي‌ها و راه‌كارهاي بدست آمده را در اختيار سازمان‌هاي ذي‌ربط قرار دهد. ضمناً اين مركز پژوهشي تاكنون طرح‌هاي پژوهشي گوناگوني ارائه داده كه به مرحله اجرا در آمده و مورد استفاده شركت گاز استان خراسان رضوي و ديگر سازمان‌هاي مربوط قرار گرفته است.

شرح وظايف:
1- مطالعات مربوط به وضعيت انرژي (عرضه و تقاضا) در سطح كشور و منطقه و پيش‌بيني درازمدت آن.
2- مطالعات مربوط به انرژي‌هاي نو (تجديدپذير) در سطح كشور و منطقه و پيش‌بيني درازمدت آن.
3- مطالعات مربوط به امكان‌سنجي جايگزيني حامل‌هاي انرژي درمصارف مختلف آن.
4- مطالعات مربوط به امكان تخصيص حامل‌هاي انرژي از طريق مكانيسم بازار
5- مطالعه و پيشنهاد در پروژه‌هاي توليد انرژي‌هاي نو
6- مطالعات مربوط به روش‌هاي كاهش آلودگي محيط‌زيست از طريق جايگزيني انرژي‌هاي نو به جاي حامل‌هاي انرژي فسيلي
7- بررسي مربوط به سياست‌گذاري در زمينه‌‌هاي توليد – انتقال و مصرف حامل‌هاي انرژي
8- مطالعات مربوط به سهم بالاي انرژي در توليد ناخالص داخلي و در سرمايه‌گذاري و وابستگي جامعه به انرژي و تقاضاي انرژي
9- تحقيقات كاربردي و ضرورت توسعه روش‌ها و فن‌آوري انرژي‌هاي نو
10- مطالعات در مورد نظام مديريت انرژي و فرايند تصميم‌گيري و تأثيرات تحولات بين‌المللي انرژي بر توسعه كشور و درآمدهاي ارزي و بودجه دولت

نام و نام‌خانوادگي مدير: دكترسيدحسين نوعي
مرتبه علمي: استاد

اعضاي هيأت علمي:
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
سيدحسين نوعي
استاد

*

مهندسي شيمي
مهندسي
2
رضا قاضي
استاد

*

برق
مهندسي
3
محمد مقيمان
استاد

*

مكانيك
مهندسي
4
علي وحيديان‌كامياد
استاد

*

بهينه‌سازي و كنترل
علوم رياضي
5
مصطفي سليمي‌فر
دانشيار

*

اقتصاد
علوم اداري
6
اسد عازمي
دانشيار

*

برق
مهندسي
7
محمدرضا اكبرزاده
استاديار

*

برق
مهندسي
8
محمدتقي حامدموسويان
دانشيار

*

مهندسي شيمي
مهندسي
9
حسين طباطبايي‌يزدي
استاديار

*

برق
مهندسي
10
عبدالعلي فرزاد
استاديار

*

مكانيك

11
علي كياني‌فر
دانشيار

*

مكانيك
مهندسي
12
سيدمحمود موسوي
دانشيار

*

مهندسي شيمي
مهندسي
13
حبيب رجبي‌مشهدي
دانشيار

*

برق
مهندسي
14
محمدعلي فنائي
استاديار

*

مهندسي شيمي
مهندسي
15
مصطفي كاظمي
استاديار

*

صنايع
علوم اداري و اقتصادي
16
مهدي مولوديان
مربي

*

برق
مهندسي
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا:
1- طرح غني‌سازي گاز با استفاده از كامپوننت‌هاي متفاوت – مجري آقاي دكتر سيدمحمود موسوي
2- طراحي واحد نيمه‌صنعتي توليد هيدرات از گاز طبيعي– مجري آقاي دكتر محمدعلي فنائي
3- بررسي دستگاه‌هاي مورد استفاده در صنايع گاز در سراسر جهان– مجري آقاي دكتر محمدتقي حامدموسويان
4- استفاده از گازهاي زائد پالايشگاه جهت توليد كربن سياه - مجري آقاي دكتر محمد مقيمان
5- بررسي و مدل‌سازي سيستم حرارتي با سوخت گاز - مجري آقاي دكتر علي كياني‌فر
6- ايجاد بانك اطلاعاتي از پژوهش‌هاي صنعت گاز - مجري آقاي دكتر ناصر ثقه‌الاسلامي
7- بررسي بكارگيري ميكروتوربين‌هاي گازي جهت توليد برق - مجري آقاي دكتر جواد ساده
8- ساخت پايلوت جداسازي غشائي گاز ترش - مجري آقاي دكتر سيدمحمود موسوي
9- طرح جامع انرژي استان‌هاي خراسان (رضوي – شمالي – جنوبي) در دست اجرا مي‌باشد.

آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
1- وزارت نفت و شركت‌هاي تحت پوشش آن
2- وزارت نيرو و شركت‌هاي تحت پوشش آن
3- سازمان حفاظت محيط‌زيست
4- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

امكانات و تجهيزات:
فعلاً با توجه به زمينه فعاليت مركز و آزمايشگاه‌هاي موجود در دانشكده، در صورت نياز به تجهيزات و آزمايشگاه خاص بودجه آن در انعقاد قراردادهاي پژوهشي منظور و نسبت به خريد تجهيزات تخصصي اقدام مي‌شود

نشاني محل استقرار:
مشهد – ميدان آزادي – پرديس دانشگاه فردوسي مشهد – دانشكده مهندسي – هسته پژوهشي بهينه‌سازي مصرف انرژي و كاهش آلودگي محيط‌زيست
شماره تلفن‌:
8763314- 0511
نمابر:
8763314 -0511
پست الكترونيك:

11473 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.