معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

Ravan Shenasi Balini

تاريخ شروع به كار: 

 

هدف:

وضعيت كنوني جامعه و نيز وجود بحران‌هاي معتنابه رواني موجود، اقتضاء مي‌كند، پژوهش‌هاي علمي به منظور تشخيص علل و مسببات اين بحران‌ها و دستيابي به راه‌حل‌هاي مناسب براي مقابله با آنها با تشريك مساعي مؤسسات آموزش‌عالي به ويژه دانشگاه‌ها صورت پذيرد.

 

از سوي ديگر در حال حاضر سازمان بهداشت جهاني كانون توجه خود را به توان انسان‌ها در داشتن تعامل مناسب با ديگران معطوف كرده است.

 

توسعه مهارت‌هاي مربوطه به اين تعاملات نيز به نوبه خود مستلزم پژوهش‌هايي است كه با تكيه بر آنها بتوان تصوير روشني از وضع موجود بدست آورد و راه‌هاي رسيدن به وضع مطلوب را ترسيم نمود.

 

انجام پژوهش‌هاي باليني در زمينه مسائل روان‌شناختي نظير طلاق، اعتياد، بزهكاري و اختلالات شخصيتي، بحران هويت در جوانان، اضطراب و اختلالات رواني پنهان و ... به منظور تحقق هدف‌هاي مذكور عاملي برانگيزاننده براي تأسيس مركزي است كه بتواند چنين مسؤوليتي را بنحو شايسته به انجام برساند.

 

.

 

شرح وظايف:
1-

 

نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر بهرام‌علي قنبري‌هاشم‌آبادي
مرتبه علمي : استاديار

 

اعضاي هيأت علمي:
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
محمود طباطبايي
دانشيار
*
روان‌پزشك
علوم‌تربيتي و روان‌شناسي
2
حميدرضا آقامحمديان
دانشيار
*
روان‌شناسي
علوم‌تربيتي و روان‌شناسي
3
بهرام‌علي قنبري‌هاشم‌آبادي
استاديار
*
روان‌شناسي
علوم‌تربيتي و روان‌شناسي
4
جعفر طالبيان‌شريف
مربي
*
روان‌شناسي
علوم‌تربيتي و روان‌شناسي
5
محمدسعيد عبدخدايي
مربي
*
روان‌شناسي
علوم‌تربيتي و روان‌شناسي
6
محمدجواد اصغري
مربي
*
روان‌شناسي
علوم‌تربيتي و روان‌شناسي
7
نادر باقري
مربي
*
روان‌شناسي
علوم‌تربيتي و روان‌شناسي
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا:

 

آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
1-

 

امكانات و تجهيزات:
1- با عقد قرارداد از امكانات آزمايشگاهي و كلينيكي دانشكده استفاده خواهد شد.
2-از سال دوم پس از عقد قرارداد پژوهشي نسبت به تجهيز مركز اقدام خواهد شد.

 

نشاني محل استقرار:
مشهد – پرديس دانشگاه فردوسي – دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي – هسته پژوهشي روان‌شناسي باليني و توسعه مهارت‌هاي زندگي
شماره تلفن‌ها:
11-8783008- 0511
نمابر:
8783012-0511
پست الكترونيك:

 

9987 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.