معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

Bio

تاريخ شروع به كار:  : 1384

هدف: 
در دو دهه اخير تحقيقات در علم بيولوژي منجر به چشم‌انداز بسيار روشني در آينده‌اي نه چندان دور شده است كه از درون خود زير شاخه بيوتكنولوژي ملكولي و اخيراً Sstem cell biology را به عرصه علم معرفي كرده است. علم بيولوژي در بعد ملكولي در واقع يكي از پايه‌هاي اساسي براي تحقيقات مهندسي ژنتيك و ايجاد صفات در انواع موجودات زنده بوده است. به بيان ديگر با يافتن مرزهاي حياتي عوامل صفات و پيدا كردن الگوهاي بيان اين رمزها، اخيراً دانشمندان توانسته‌اند اين رمزها را نه تنها دستكاري كنند بلكه آنها را از موجودي به موجود ديگر منتقل نموده و باعث ايجاد صفات جديدي در هر موجود شوند. از طرف ديگر اين تكنولوژي در توليد محصولات جديد صنعتي، تهيه واكسن‌ها و مواد داروئي، درماني بسياري از بيماري‌هاي لاعلاج و پيشگويي احتمال روز بسياري از صفات در انسان و ديگر جانداران كاربرد فراوان داشته است. قابل ذكر است كه به دليل پتانسيل بالاي اين تكنولوژي در مراتب اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي، بسياري از مراكز تحقيقات گسترده غيرعلني را در اين زمينه پي‌ريزي كرده‌اند.به موازات پيشرفت‌هاي بيوتكنولوژي ملكولي، خوشبختانه محققين علوم سلولي نيز در چند سال اخير و با تلفيق دانسته‌هايملكولي تحولات بسيار اميدبخشي را در مهندسي بافت نويد داده‌اند. بكارگيري فيبرو بلاست در درمان و معالجه و جراحي‌خاي پلاستيك و حتي ايجاد پوست طبيعي در آزمايشگاه و شناخت بهتر Biomatix (ماتريكس بيولوژي) و كاربردي نمودن اين‌گونه تحقيقات و در نتيجه توليد محصولات مربوط به بيوتكنولوژي زخم (براي مثال توليد ژل‌هاي با ويژگي‌هاي مولكولي ماتريكس سلولي و بكارگيري آنها در درمان زخم‌ها و جراحات نمونه‌ها از تحقيقات اخير هستند كه در كشورهاي توسعه يافته به انجام رسيده و در حال حاضر مواد توليدي حاصل از اين‌گونه تحقيقات توسط كمپاني‌هاي خاصي به بازار جهاني عرضه مي‌گردند. چشم‌انداز اين‌گونه تحقيقات توليد سلول‌هاي ترانس ژني و يا القاء نمودن فعاليت ژن (ژن‌هاي خاصي در فرآيند ترميم و بازسازي و درمان زخم‌ها است) كه فوق‌العاده حائز اهميت است.
- اميد به استفاده از اين تكنولوژي در درمان بسياري از نواقص اعضاء پس از معرفي شاخه جديدي در علم بيولوژي (Stem cell research) در سال‌هاي اخير دو چندان شده است. به عبارت ديگر توانايي توليد سلول‌هاي پايه‌اي كه بتوان آنها را در شرايط آزمايشگاهي نگهداري كرده و درمواقع لازم و جهت استفاده در كلينيك، بافت‌هاي متعدد را ايجاد نمايند عاملي براي تقويت اين اميدواري براي مؤسسات تحقيقاتي و كلينيكي مي‌باشد. در اين خصوص، گرچه يافته‌هاي علمي كشورهاي توسعه يافته بسيار چشمگير بوده اما اين يافته‌ها بقيه جوامع را از انجام تحقيقات مستقل بي‌نياز نمي‌كند و بدليل تنوع ژنتيكي فراوان موجود در بين جوامع مختلف بشر كه عامل ناسازگاري‌هاي بافتي بين آنها خواهد بود ضروري است كه محققين بومي در عين استفاده از يافته‌هاي ديگر مؤسسات در جهت بنيان‌گذاري مؤسسات منطقه‌اي براي پاسخ‌گويي به نيازهاي آينده اقدام نمايند.جهت برپايي و موفقيت پژوهش‌هاي مدرن سلولي و مهندسي بافت در تكنولوژي ترميم بافت‌هاي بدن، نياز به وجود متخصصين كشت سلول‌هاي انساني و حيواني، فيزيولوژي و بافت‌شناسي و در مراتب پيشرفته آن جهت دستكاري سلول‌ها به متخصصين مهندسي ژنتيك نياز مي‌باشد. لذا با توجه به وجود متخصصين عالي در رشته‌هاي فوق در گروه زيست‌شناسي و تأكيد فراوان به اهميت اين رشته در مجامع معتبر علمي جهان و همچنين ضرورت همگامي دانشگاه‌هاي معتبر كشور با علوم و فناوري‌هاي روز دنيا، ضرورت تأسيس اين پژوهشكده بسيار مبرم است.
- از طرفي تأسيس مجامع علمي معتبر در رابطه با تكنولوژي سلول و مهندسي بافت در سراسر دنيا و بخصوص در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و تلاش دانشمندان و محققين به منظور كاربردي نمودن بخش‌هايي از اين دانش و استفاده از اين يافته در پزشكي، دندان‌پزشكي – دام‌پزشكي و دام‌پروري و ... دلائل توجيهي محكمي است كه ضرورت تأسيس چنين مركز پژوهشي در كشوري در حال توسعه مثل ايران را مي‌طلبد.

سوابق و زمينه هاي فعاليت:

مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي و مهندسي بافت در سال 1384 به همت همكاران محترم گروه زيست شناسي و مساعدت مسئولين محترم دانشكده علوم پايه و معاونت پژوهشي دانشگاه تأسيس شده، اهداف اين مركز عبارت بود از: تشكيل تيم تحقيقاتي منسجم از همكاران مرتبط با تحقيقات بيولو‍ژي با تأكيد بر بنيان گذاري و انتقال تكنولوژي هاي مدرن از جمله كشت سلول هاي بنيادي و دستكاري مولكول هاي وراثتي.

علم بيولوژي در بعد مولکولي در واقع يکي از پايه هاي اساسي براي تحقيقات مهندسي ژنتيک و معرفي صفات جديد در انواع موجودات زنده است. به بيان ديگر بعد از کشف رمزهاي حياتي در قالب مولکول هاي DNA که مسئول کنترل صفات مختلف هستند و پيدا کردن الگوهاي بيان اين رمزها، اخيراً دانشمندان توانسته اند تکنيک هاي دستکاري DNA را توسعه داده و راههاي انتقال قطعات DNA را از موجودي به موجود ديگرمعرفي کرده و باعث ايجاد صفات جديدي در هر موجود شوند. اين تکنولوژي همچنين در توليد محصولات جديد صنعتي، تهيه واکسن ها و مواد دارويي و درماني بسياري از بيماري هاي لاعلاج و پيشگويي احتمال بروز بسياري از صفات در انسان و ديگر جانداران کاربرد فراوان داشته است. توليد ارگانيسم هاي تراريخته با صفات برتر و سازگارتر به شرايط مختلف از نقاط قوت اين شاخه از علم است. قابل ذکر است که به دليل پتانسيل بالاي اين تکنولوژي در مراتب اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي، بسياري از مراکز تحقيقات بين المللي آن را در اولــويت هاي ملي خود قرار داده اند. بديهي است مقدمه تحقيقات فوق توسعه تکنولوژي خالص سازي و مطالعه بيومولکول هاي مختلف مي باشد. به موازات پيشرفت هاي بيوتکنولوژي مولکولي، خوشبختانه محققين علوم سلولي نيز در چند سال اخير با تلفيق دانسته هاي مولکولي تحولات بسيار اميد بخشي را در مهندسي بافت نويد داده اند. بکارگيري فيبروبلاست در درمان و معالجه و جراحي هاي پلاستيک و حتي ايجاد پوست طبيعي در آزمايشگاه و شناخت بهتر Biomatrix (ماتريکس بيولوژي) و کاربردي نمودن اين گونه تحقيقات از نمونه هاي عيني اين پيشرفت ها مي باشند. براي مثال توليد ژل هايي با ويژگي هاي مولکولي ماتريکس سلولي و بکــارگيري آنها در درمان زخم ها و جراحات نمونه هايي از تحقيقات اخير هستند که در کشورهاي توسعه يافته به انجام رسيده و در حال حاضر مواد توليدي حاصل از اين گونه تحقيقات توسط کمپاني هاي خاصي به بازار جهاني عرضه مي گردند.

در راستاي پيشرفت هاي فوق در علم بيولوژي، در مركز تحقيقات بيوتكنولوژي سعي بر هدفمند كردن فعاليت هاي پژوهشي شامل اولويت هاي زير گرديد: استخراج وکشت سلول هاي بنيادي بالغ از مدل هاي حيواني و پيوند آنها به اعضاي مختلف بدن با استفاده از مدل هاي حيواني به منظور مطالعه مکانيسم هاي سلولي و مولکولي پديده هاي ترميم اعضاء، و رديابي آلودگي هاي محيطي و غذايي با استفاده از روش هاي مولكولي، توسعه تکنولوژي توليد پروتئين هاي نو ترکيب در يوکاريوت ها. با توجه به امكانات موجود در مركز شامل، امکانات کشت سلول و بافت هاي حيواني و انساني، وسائل پايه مطالعات مولکولي و مهندسي ژنتيک، تحقيقاتي متعددي تا كنون تعريف شده اند كه عمدتاً در پي جذب بودجه هاي تحقيقاتي از خارج از دانشگاه است. از جمله اين طرح ها مي توان به دو طرح در حال اجرا جهت شناسايي سموم مواد غذايي با تكنيك هاي مولكولي و رد يابي آلودگي هــــاي ميكروبي در سيستم هاي آبرساني اشاره كرد كه به ترتيب با حمايت مالي سازمان صنايع خراسان و شركت آب و فاضلاب ممكن گرديده است.

شرح وظايف:
1-

نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتراحمدرضا بهرامي
مرتبه علمي  : 

استاديار گروه زيست شناسي و سرپرست مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي و مهندسي بافت

تاريخ تولد: 1343r

سوابق تحصيلي:

فوق دکتري: بيوتکنولويي مولکولي دانشگاه شيفلد انگلستان، دپارتمان علوم حيواني و گياهي

بيوتکنولوژي سلول هاي بنيادي، دانشگاه شيفلد انگلستان، مرکز تحقيقات سلول هاي بنيادي

دکتري: بيولوژي مولکولي و بيوتکنولوژي، دانشگاه شيفلد انگلستان، دپارتمان بيولوژي مولکولي و بيوتکنولوژي

مهارت هاي شغلي:

آشنايي با تکنيک هاي گسترده کنترل بيان ژن در يوکاريوت ها (شامل ارزيابي کمي و دستکاري هاي ژنتيکي)، توليد پروتئين هاي نوترکيب، کشت سلول هاي گياهي، حيواني و سلول هاي بنيادي

مقالات شاخص چاپ شده:

-Atlasi Y, Mowla SJ, Ziaee SA, Bahrami AR. OCT-4, an embryonic stem cell marker, is highly expressed in bladder cancer.
Int J Cancer. 2007 Jan 4; [Epub ahead of print]

- Bahrami, A.R., M.M. Matin, and P.W. Andrews
The CDK inhibitor p27 enhances neural differentiation in pluripotent NTERA2 human EC cells, but does not permit differentiation of 2102Ep nullipotent human EC cells.
Mechanisms of Development, 2005 Sep; 122(9):1034-42.

-Matin M., Walsh JR, Gokhale PJ, Draper S, Bahrami AR, Morton I, Moor HD, and Andrews PW. RNA interference mediated knock-down of Oct4 expression induces differentiation of human EC and ES cells. STEM CELLS 2004; 22:659–668

- Bahrami AR, Dickman MJ, Matin MM, Ashby JR, Brown PE, Conroy MJ, Fowler GJ, Rose JP, Sheikh QI, Yeung AT, Hornby DP. Use of fluorescent DNA-intercalating dyes in the analysis of DNA via ion-pair reversed-phase denaturing high-performance liquid chromatography. Anal Biochem 2002 Oct 15;309(2):248-52.

-Bahrami AR, Bastow R, Rolfe S, Price C, Gray JE. A role for nuclear localised proteasomes in mediating auxin action. Plant J 2002 Jun; 30(6):691-8.

-Bahrami AR, Chen ZH, Walker RP, Leegood RC, Gray JE. Ripening-related occurrence of phosphoenolpyruvate carboxykinase in tomato fruit.
Plant Mol Biol 2001 Nov; 47(4):499-506.

-Gray JE, Holroyd GH, van der Lee FM, Bahrami AR, Sijmons PC, Woodward FI, Schuch W, Hetherington AM. The HIC signalling pathway links CO2 perception to stomatal development. Nature 2000 Dec 7; 408(6813):713-6.

-Bahrami AR, Gray JE. Expression of a proteasome alpha-type subunit gene during tobacco development and senescence. Plant Mol Biol 1999 Jan; 39(2):325-33.

-Bahrami AR, Gray JE. Conservation of proteasome structure and activity between plants and other eukaryotes. Biochem Soc Trans 1998 Nov; 26(4):S395.

Recombinant expression of CEL I protein in tobacco plants. (In preparation).

-Phosphoenolpyruvate carboxykinase in Arabidopsis thaliana. (In preparation).

-Altering the sugar and organic acid contents in tomato fruit by manipulation of phosphoenolpyruvate carboxykinase expression (In preparation).

-Three Genomic DNA and cDNA sequences submitted to Genbank database, separately, under the accession numbers: AF327432; AY007226; and Y16644.

اعضاي هيأت علمي:
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
احمدرضا بهرامي
استاديار

 *

بيولوژي مولكولي
علوم
2
ناصر مهدوي‌شهري
دانشيار

 *

بافت‌شناسي- سيتولوژي
علوم
3
فرهنگ حداد
استاديار

 *

ژنتيك
علوم
4
مريم مقدم‌متين
استاديار

 *

بيولوژي مولكولي
علوم
5
منصور مشرقي
استاديار

 *

ميكروبيولوژي
علوم
6
پروانه ابريشم‌چي
استاديار

 *

فيزيولوژي
علوم
7
محمد عليزاده‌نمين
مربي آموزشيار

 *

فيزيولوژي
علوم
1- دكتر ناصر مهدوي شهري
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: ناصرمهدوی شهری
درجه دانشگاهی: دانشيار
متولد: 1332، گناباد
رشته تخصصی: سيتولوژی ـ هيستولوژی
آخرين مدرک: دکتری(Ph.D)/ سيتولوژی ـ هيستولوژی/ پير ماری کوری/ پاريس/ فرانسه/ دکتری/ 1361.
تاريخ اخذ مدرک: 1361
آدرس محل کار: دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
سوابق تحصيلي:
کارشناسی (B.S): بيولوژی عمومی/ دانشگاه رازی/کرمانشاه/ ايران/ ليسانس/ 1356
کارشناسی ارشد (M.S): سيتولوژی/ پير ماری کوری/ پاريس/ فرانسه/ فوق ليسانس (D.E.A)/ 1358
مهارت هاي شغلي:
- تکنيکهای سيتوشيمی و هيستوشيمی
- تکنيک های نوروهيستولوژی
- تکنيک های ميکروسکوپ الکترونی
مقالات شاخص چاپ شده:
 1. Post – operative time Effcts after sciatic Nerve crush on the number of alpha motonerurons using a stereological counting method (Disector) Biomedical Journal january2000
 2. The effects of local Fetal Brain Extract Administration on the Electromyogram of crushed sciatic nerve in Rat Biomedical Journal july2001
 3. An Experimental … Wound Repair Blackwell
 4. Geometrical and Histological model for mammalian wound repair and regeneration European tissue Repair society2003
 5. Inspection of tetracycline, S Effect in healing process of burning wounds European tissue Repair society2003
 6. A study of the cytologic observations on urine samples before and after taking alhagi pseudalhagi4 eme collogue Europeen d'Ethnopharmacologie2000
 7. The study of dermatoglyphics in a sample of Sardinians suffering from mellitus diabetes, compared with a group of Iranians affected by the same pathology3 eme collogue Europeen d'Ethnopharmacolo gie 1996
 8. Ethnosexology and some aspects of tradttional sexual behaviour in the culture and societies of ancient Iranians3 eme collogue Europeen d'Ethnopharmacologie1996
 9. A sight on the beauty and fitness of human organs in the Iranian culture with special consideration to zokhireh kharazmshahi (8 th Book) 3 eme collogue Europeen d'Ethnopharmacologi e 1996
 10. Effect of rabbit vitreous inregenration process of rabbit ear punch hole2nd world union of wound healing Societies'Meeting2004
 11. Clinical and histological evaluation of the efficacy of traditional medicine in healing process of burning wounds2nd world union of wound healing Societies'Meeting2004
 12. The mathematical and histological modeling of cell and tissue kinetics in pinna epithelial wound healing and regeneration2nd world union of wound healing Societies'Meeting2004
 13. A study of clinical and histological evalution of the efficacy of traditional medicine on the wound healing after gingivectomy2nd world union of wound healing Societies'Meeting2004
 14. Curcuma powder as a spice, and a valuable substance in tradttional medicine and a reactive used in histochemistry laboratories Deuxieme colloque international sur les substances naturelles C.I.S.N.22002
 15. Application of curcuma longa in Asia traditional medicine, industry and considering the possibility of using curcumin in histology and histochemistry laboratories Molecules naturelles vers de nouveaux medicaments2000
2- دكتر منصور مشرقي
سوابق شخصي:
نام و نام خانوادگي: منصور مشرقي
مرتبه: استاديار
متولد: 1344 
آخرين مدرك: PhD در ميكروبيولوژي از دپارتمان بيولوژي سلولي مولكولي انسيتو علوم پزشكي  دانشگاه آبردين - انگلستان
تاريخ اخذ مدرک: تيرماه 1379 (July 2000)
آدرس محل كار:   بخش زيست شناسي دانشكده علوم پايه دانشگاه فردوسي مشهد
سوابق تحصيلي:
کارشناسی: زيست شناسی - از دانشکده علوم پايه دانشگاه فردوسی مشهد- رتبه اول با معدل 34/17 – 1370
کارشناسی ارشد: ميکروبيولوژی - از دپارتمان ميکروبيولوژی – دانشکده علوم – دانشگاه اتوش لورند بوداپست – درجه عالی (Excellent) با معدل 4.95 از 5 – 1373
دکتری:PhD در ميكروبيولوژي از دپارتمان بيولوژي سلولي مولكولي انسيتو علوم پزشكي  دانشگاه آبردين - انگلستان
مهارت هاي شغلي:
1- آشنا با تکنيکهای مولکولی و مهندسی ژنتيک شامل:
- Insertional Mutagenesis
- DNA Cloning
- PCR
- Gel Electrophoresis
- DNA Hybridisation
- etc
مقالات شاخص چاپ شده:
-Mashrehgi M., Prosser JI (2004)Construction and Characterization of a lux-marked phenathrene degrading bacterium. Iranian Journal of Biotechnology 2(4):243-249
-Mashreghi M. (2005) Influence of matric potential on survival and activity of genetically engineered Ralstonia eutropha H850 Lr. Journal of Sciecne IRI 16 (2): 117-123
-Mashreghi M. and Marialigeti K. (2005) Characteriztion of bacteria degrading petroleum derivatives isolated from contaminated soil and water. Journal of Sciences, IRI 16(4):: 317-320
-Mashreghi M., Prosser J. I. (2006) Sruvival and activity of lux-marked phenanthrene –degrading Pseudomonas stutzeri P16 under different conditions. Iranian Journal of Science & Technology A. Vol. 30 No.A1 71-79
3- دكتر مريم مقدم متين
سوابق شخصي:
تاريخ تولد: 8 ارديبهشت 1351
محل تولد: مشهد- ايران
محل کار: مشهد- دانشگاه فردوسي – دانشکده علوم- گروه زيست شناسي- مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي و مهندسي بافت- کدپستي 91775
تلفن: 8762227- 0511
سوابق تحصيلي:
- فوق دکتري بيوتکنولوژي سلول هاي بنيادي مرکز تحقيقات سلول هاي بنيادي، دانشگاه شفيلد انگلستان دي 1381- دي 1383
- دکتري بيوتکنولوژي مولکولي (ژنتيک) دپارتمان بيولوژي مولکولي و بيوتکنولوژي، دانشگاه شفيلد انگلستان، فروردين 1375 تا خرداد 1379
- کارشناسي ارشد ژنتيک سرطان، دپارتمان ژنتيک، دانشگاه شفيلد انگلستان، مهر 1381 تا مهر 1383
- کارشناسي علوم جانوري، دانشگاه فردوسي مشهد- ايران، مهر 1369 تا خرداد 1373
مهارت هاي شغلي:
- آشنايي با تکنيک هاي خالص سازي DNA و RNA و پروتئين، انتقال ژن به پروکاريوت ها، الکتروفورز ژل DNA و پروتئين، کلون کردن ژن و توليد DNA نوترکيب، ايجاد موتاسيون، PCR، RT-PCR ، تشخيص موتاسيون در بيماري هاي مختلف، تعيين توالي DNA ، توليد Library افزايش و کاهش بيان ژن، کشت سلول هاي جانوري و بنيادي، انتقال ژن به سلول هاي يو کاريوت، روش هاي مختلف blotting ، توليد پروتئين هاي نوترکيب
- آشنايي با زبان انگليسي و کامپيوتر
مقالات شاخص چاپ شده:
Poster presentations
-Victoria Fox, Paul Gokhale, Maryam M. Matin and Peter W. Andrews, 8th July 2005, The role of Notch signalling in human embryonal carcinoma and embryonic stem cells, 3rd annual International Symposium on Human embryonic stem cells- Progress towards cell therapy, University of Sheffield, (Oral presentation by V. Fox).
-Victoria Fox, Paul Gokhale, Maryam M. Matin and Peter W. Andrews, 4-5 March 2005, Notch signalling is active and provides a proliferative signal in human embryonic and embryonal carcinoma cells, Stem cells 2005, Progress to therapy?, EICC (Edinburgh International Conference Centre), Scotland, (Oral presentation by V. Fox).
-Mohammad A. Edalatmanesh, Ahmad R. Bahrami and Maryam M. Matin, 23-25 August 2005, Derivation and culture of bone marrow mesenchymal stem cells from Wistar rats, 13th conference of biology, Guilan University, Iran.
-Ruth M. Shepherd, Duncan Liew, Ludmila Ruban, Maryam M. Matin, Anuja Natarajan, Karen E. Cosgrove, Harry Moore, Peter W. Andrews and Mark J. Dunne, 9th July 2004, Function data from human stem cells, , International stem cell symposium: Human embryonic stem cells-progress towards cell therapies, University of Sheffield (Oral presentation by M. Dunne).
-Rosliah Harun, Ludmila Ruban, Maryam M. Matin, Peter W. Andrews, Harry D. Moore, 10-13 June 2004, Characteristics of trophoblast cells derived from human embryonic stem cells, 2nd annual meeting ISSCR meeting (International society for stem cell research), Boston, USA.
-Jonathan S. Draper, Maryam M. Matin and Peter W. Andrews, Expression and characterisation of human Rex1 homologue, October 2003, Sidney, Australia.
-Maryam M. Matin, James R. Walsh, Paul J. Gokhale, Jonathan S. Draper, Ahmad R. Bahrami, Harry D. Moore and Peter W. Andrews, Down regulation of Oct4 expression in human EC and ES cells using RNA interference, results in their differentiation, Stem cells: shaping the future, September 2003, London.
-Jonathan S. Draper, Maryam M. Matin, Paul J. Gokhale, Ian E. Morton and Peter W. Andrews, Developmental regulation of FGF-4 in human EC and ES Cells is dependent upon Oct4 expression, Stem cells: shaping the future, September 2003, London.
-Maryam M. Matin, James R. Walsh, Paul J. Gokhale and Peter W. Andrews, Down Regulation of Oct4 Expression in human EC and ES cells, using RNA interference, results in their differentiation, Keystone Symposia, March 2003, Colorado, USA.
-Jonathan S. Draper, Maryam M. Matin, Paul J. Gokhale and Peter W. Andrews, Developmental regulation of FGF4 in human EC and ES cells is dependent upon Oct4 and Sox2 expression, Keystone Symposia, March 2003, Colorado, USA.
-Maryam M. Matin, Alessandra Baumer and David P. Hornby, A rapid, accurate and quantitative method for analysis of the methylation status of imprinted genes, using primer extension and IP RP HPLC, European Human Genetics Conference, May 2002, Strasbourg, France.
-Maryam M. Matin, Ann Dalton and David P. Hornby, A novel test for the detection of truncating mutations, International Congress of Human Genetics, May 2001, Vienna, Austria.
-Maryam M. Matin, Mike J. Daniels, Chris Lowes, Justin Simmons and David P. Hornby, A novel, high throughput, method for the detection of truncating mutations utilising methylase inactivation with the Transgenomic WAVE nucleic acid Fragment analysis system, VI International symposium on mutations in the human genome, May 2001, Bled, Slovenia (presented by Mike Daniels).
-Maryam M. Matin and David P. Hornby, Combining a novel cloning vector and automated ion-pair reversed-phase denaturing high performance liquid chromatography for molecular cloning applications, 5th International meeting on recognition studies in nucleic acids (NACON-V), 2001, Sheffield, UK
-Maryam M. Matin and David P. Hornby, Exploring the structural flexibility of 5m-cytosine-DNA methyltransferases. 666th meeting of Biochemical society, July 1998, Sheffield, UK.
-Maryam M. Matin and David P. Hornby, The Biochemical society, predoctoral meeting, 1997, University of Leeds
-Mun Seng Kan, Maryam M. Matin and David P. Hornby, 4th New England Biolabs workshop on biological DNA modification, 1997, Tyrol, Austria (presented by Mun Seng Kan)
4- دكتر فرهنگ حداد
سوابق شخصي:
نام و نام خانوادگی: فرهنگ حداد
شغل: دانشيار گروه زيست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
Education:
BSc: Genetics, Uni. Of Ahvaz, Iran (1992)
MSc: Genetics and its applications, Centre for Molecular Genetics and Taxicology, School of Biological Sciences, Uni. Of Wales, Swansea (1995)
PhD: Molecular Cytogenetics, Centre for Molecular Genetics and Toxicology, School of Biological Sciences, Uni. Of Wales, Swansea (1995)
Publications:
1- Application of chromosome painting to in vitro cytogenetic assays, S. Ellard, G. Stemp, S. Toper, F. Hadad, P. Wilcox and J.M. Parry, Mutagenesis, 1995, 10,557 (Abstract).
2- Analysis of the cell division fidelity of human repair defective cell lines, F. Hadad, J. M. Parry, Mutagenesis, 1998, 315 (Abstract)
3- In vitro and in vivo extrapolation of genotoxin exposures: consideration of factors which influence dose- response thresholds, J.M. Parry, G.J.S. Jenkins, F. Hadad, R. Bourner, E.M. Parry, Mutation Research, 2000, 464, 53-63.
4- Detection and characterization of mechanisms of action of aneugenic chemicals, E. M. Parry, J.M. Parry, C. Corso, A. Doherty, F. Hadad, T.E. Hermine, G.Johnson, M, Kayani, E. Quick, T. Warr and J. Williamson, Mutagenesis, 2002, 17 (6), 509-521.
5- The radioprotectory effect of vitamins A, E and Cotoneaster nummularia  on mouse bone marrow cells against Gamma irradiation, Hadad, F. Salmani, A. Moghimi, A. Rahimi F, Ghavam-nasiri M., UK MEG/UKEMS INTERNATIONAL CONFERENCE, Molecolar Epidemiology and the Assessment of Chronic Disease Risk, September 2004 (Abstract).
5- دكتر مهرداد لاهوتي
سوابق شخصي:
نام و نام خانوادگی: مهرداد لاهوتی
تاريخ تولد: 1326
محل تولد: سبزوار، ايران
شغل: دانشيار گروه زيست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سوابق تحصيلي:
کارشناسی: زيست شناسی، دانشگاه شيراز، ايران
کارشناسی ارشد: گياهشناسی، دانشگاه لندن، انگلستان
دکتری تخصصی (Ph.D. ): فيزيولوژی گياهی، دانشگاه لندن، انگلستان
مقالات شاخص چاپ شده:
1 - Lahouti, M. and P.J.Peterson (1979). Chromium accumulation and distribution in crop plants. J.Sci.Fd.Agri. 30.000
2 - لاهوتی، مهرداد. مطالعه سلولی و ميکروسکوپی رسوبات کروم در نشاء کلم گل. 1368. مجله علمی کشاورزی (دانشگاه شهيد چمران اهواز). جلد 13 شماره 13 صفحه 19-11 .
3 - لاهوتی، مهرداد. آميزش پروتوپلاست های گياهی در ارقام Lycopersicum esculentum . مجله علوم و صنايع کشاورزی (دانشگاه فردوسی مشهد). جلد7 شماره 2 صفحه 30-19.
4 - لاهوتی، مهرداد. مطالعه تأثير غلظت های مختلف Cr در رشد Phaseolus vulgaris  . 1372. اولين کنگره علوم زراعی ايران. کتاب مقالات اولين کنگره علوم زراعی ايران9 – 11 شهريور 1372 صفحه 80 .
5 - لاهوتی، مهرداد. اثر غلظت های مختلف اسيد ساليسيليک در رشد Hordeum vulgar L.  . 1380 . کتاب مقالات اولين کنگره بيولوژی کاربردی ايران صفحه 249-254 .
6 - لاهوتی، مهرداد. مطالعه تأثير غلظت های مختلف Cr3+ و Cr6+ در رشد            Lycopersicum esculentum . 1380 . کتاب مقالات اولين کنگره بيولوژی کاربردی ايران صفحه 255-259 .
7 – عباسی، فروغ و مهرداد لاهوتی و محمد کافی. اثر غلظت های مختلف کلريد سديم بر جوانه زنی بذر گياه Atriplex lentiformis .1379.مجله علوم و صنايع کشاورزی جلد 14 شماره 2 .
8 – صفرنژاد، عباس و مهرداد لاهوتی و ساحل طالب بيدختی و عبدالرضا باقری. اثر ژنوتيپ ،      ريز قلمه و هورمون های رشد در کشت بافت Lens culinaris medik . 1382 . کتاب مجموعه مقالات سومين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران صفحه336-339 .
9 - ذکائی، محمود و مهرداد لاهوتی و احمد علی پور. تأثير متقابل ستيزه جويي و جنبه های کاربردی قارچ های بازيديوميست تجزيه کننده برگ. 1380. کتاب مقالات اولين کنگره بيولوژی کاربردی ايران صفحه 215-222.
10- ذاکر، آرزو و مهرداد لاهوتی و پروانه ابريشم چی و حميد اجتهادی. بررسی انباشتگی    Cr 3+ و6+Cr بر رشد و ميزان کلروفيل در گياه جعفری ( Petroselinum crispum ). 1384. مجله زيست شناسی ايران جلد 18 شماره 2 صفحه 109 – 101 .
6- دكتر پروانه ابريشم چي
سوابق شخصي:
نام و نام خانوادگی: پروانه ابريشم چي
تاريخ تولد: 1342
شغل: استاديار گروه زيست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سوابق تحصيلي:
کارشناسی: علوم گياهي، دانشگاه فردوسي مشهد، ايران
کارشناسی ارشد: علوم گياهي (گرايش فيزيولوژي گياهي)، تهران
دکتری تخصصی (Ph.D. ): فيزيولوژي گياهي، تهران
مقالات شاخص چاپ شده:
1- بررسي تأثير انباشتگي کروم سه و شش ظرفيتي بر رشد و ميزان املاح در گياه جعفري، نشريه علمي پژوهشي زيست شناسي ايران، جلد 18، شماره 2، تابستان 1384.
2- بررسي تاثير انباشتگي كروم 3 ظرفيتي بر رشد و ميزان املاح در گياه جعفري، نشريه علمي- پژوهشي زيست شناسي ايران، زير چاپ.
3- H. Ebrahim zadeh, P. Abrishamchi and M.R. Noori- Dalooi, 1977. Study of ontogenetic changes in Crocus sativus  L. by study of phenolics and phenol oxidases. J. Sci. I.R. Iran, 8(2): 81-85.
4- H. Ebrahim zadeh, P. Abrishamchi and M.R. Noori- Dalooi, 1977. Quantitative and qualitative changes in shoot apical meristem of saffron crocus during the period of growth and development. J. Sci. I. R. Iran 8(1): 10-17.
5- P. Abrishamchi, T. Rajabian, H. Ebrahim zadeh, 2004. Changes in the polypeptide composition during ontogenic development of the shoot apex of crocus sativus L.Russian J. Plant Physiol. Vol. 51, N.4, PP: 500-507.
6- بررسي تغييرات اونتوژنتيكي زعفران مزروعي از طريق مطالعه پروتئين هاي محلول بنه و جوانه. نهال و بذر، جلد 14 شماره 2. حسن ابراهيم زاده، پروانه ابريشم چي، عذرا صبوري، 1377.
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا: 

آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
1-

امكانات و تجهيزات:
1- ميكروسكوپ‌هاي نوري – فريز ميكروتوم – ميكروتوم معمولي و امكانات رنگ‌آميزي بافت‌ها از آزمايشگاه سيتولوژي
2- ميكروسكوپ الكتروني دانشكده علوم – ميكروسكوپ فلورسانس گروه بيولوژي
3- ميكروپيپ‌ها – الكتروفورز و ساير تجهيزات ملكولي از آزمايشگاه بيوتكنولوژي
4- ميكروسكوپ انيورت – هودلامنيار – انكوباتور CO2 آزمايشگاه كشت سلول و بافت، انكوباتورهاي معمولي و از شيكردار آزمايشگاه ميكروبيولوژي
 5-PH متر و اسپكتروفتومتري آزمايشگاه فيزيولوژي امكانات تشريح و جراحي بافت‌ها، آزمايشگاه فيزيولوژي و سيتولوژي

نشاني محل استقرار:
مشهد – ميدان آزادي – پرديس دانشگاه فردوسي – دانشكده علوم – هسته پژوهشي بيوتكنولوژي و مهندسي بافت
شماره تلفن‌ها:
نمابر:
پست الكترونيك: E-mail: AR-Bahrami@Ferdowsi.um.ac.ir

18478 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.