معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

C&C

تاريخ شروع به كار: 

 

هدف: 
1- ايجاد يك محيط مناسب براي انجام پژوهش در زمينه‌هاي مربوط به مخابرات و كامپيوتر
2- همكاري علمي و تحقيقاتي بين گروه‌هاي برق و كامپيوتر دانشگاه.
3- استفاده از پتانسيل موجود دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي مخابرات و كامپيوتر و جهت‌دار كردن پروژه‌هاي آنها در زمينه‌هاي مورد نياز كشور
4- عقد قراردادهاي پژوهشي با مؤسسات و مراكز خارج دانشگاه براي انجام تحقيقات مورد نياز آنها در زمينه‌هاي مخابرات و كامپيوتر
ارتقاء دانش فني كشور در زمينه‌هاي مخابرات و كامپيوتر

 

شرح وظايف:
1-

 

نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر ميرمجتبي ميرصالحي
مرتبه علمي  : دانشيار

 

اعضاي هيأت علمي:
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
محمود نقيب‌زاده
استاد
*
كامپيوتر
مهندسي
2
ميرمجتبي ميرصالحي
استاد
*
مخابرات
مهندسي
3
محسن كاهاني
دانشيار
*
كامپيوتر
مهندسي
4
محمدحسين يغمايي
دانشيار
*
كامپيوتر
مهندسي
5
مرتضي خادمي
دانشيار
*
مخابرات
مهندسي
6
حسين ضميري
دانشيار
*
مخابرات
مهندسي
7
سعيد حسيني‌خياط
استاديار
*
مخابرات
مهندسي
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا: 

 

آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
1-

 

امكانات و تجهيزات:

 

نشاني محل استقرار:
مشهد – ميدان آزادي – پرديس دانشگاه فردوسي – دانشكده مهندسي – مركز پژوهشي مخابرات و كامپيوتر (C&C)
شماره تلفن‌ها:
8615100- 0511
نمابر:
8629541 -0511
پست الكترونيك:

 

7601 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.