معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

Markaz Modiriyat(1)

تاريخ شروع به كار: 

هدف: 

طبق آخرين آمار، استان خراسان پس از استان‌هاي تهران، اصفهان و خوزستان، چهارمين قطب صنعتي كشور است. توسعه صنعتي به موازات افزايش جمعيت و توسعه روابط اقتصادي – تجاري با ديگر استان‌ها و كشورهاي همجوار موجب بزرگ‌تر و پيچيده‌تر شدن سازمان‌ها و به تبع آن پيچيده‌تر و دشوارتر شدن ساختار و مديريت آنها مي‌شود. از طرف ديگر، كوچك‌سازي دولت، آزادسازي اقتصادي – تجاري الحاق ايران به سازمان تجات جهاني در سال‌هاي آينده اقتصاد تقاضا – محور كشور را به سوي اقتصاد عرضه – محور سوق خواهد داد و اين به معناي رقابتي‌تر شدن بازار خواهد گرديد. بي‌شك، اين تحولات گسترده و عميق محيطي، نوسازي سازمان‌ها و نهادها در بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني، در زمينه‌هاي مختلف ساختاري، مديريتي و فرهنگ سازماني را امري اجتناب‌ناپذير مي‌سازد. در سال‌هاي اخير، اكثر صنعتگران و صاحبان سرمايه، با وقوف به اهميت پژوهش در بقاء و كسب مزيت رقابتي، همكاري خود با اساتيد و پژوهشگران دانشگاهي وسعت و سرعت بخشيده‌اند. ايجاد واحد پژوهش و توسعه در سازمان‌ها و افزايش طرح‌هاي پژوهشي كه سازمان‌ها كارفرما محسوب مي‌شوند گواه ارتقاء جايگاه پژوهش در كشور است.چندين دهه از تأسيس هسته‌هاي تخصصي – حرفه‌اي در قالب مراكز پژوهشي در كشورهاي توسعه‌يافته مي‌گذرد. امروز رؤساي شركت‌هاي معتبر بين‌المللي براي بهينه‌سازي امور و كسب و حفظ مزيت رقابتي روابط نزديكي را با اين مراكز يا شركت‌هاي دانشگاهي برقرار نموده‌اند. لذا، اين مراكز، بدون در نظر گرفتن محل استقرارشان به كانون پژوهش‌هاي علمي – كاربردي در زمينه‌هاي تخصصي خود تبديل شده‌اند. اهميت و ضرورت اين مراكز تا بدان‌جا رسيده است كه اولاً شركت‌هاي بزرگ مشاوره سازماني – مديريت بي‌شماري تأسيس شده‌اند كه مؤسسين و پژوهشگران آنها از اساتيد دانشگاه‌هايند و ثانياً امروز اكثر شركت‌هاي بزرگي چون آ بي ام، اي تي تي، هليوت پكارد و ... خود اقدام به تأسيس مراكز تخصصي و جذب پژوهشگران نموده‌اند. تأسيس مركز نوسازي سازماني و رهبري بازار مي‌تواند در وحله اول به مركز ثقل تحول و نوسازي صنايع استان خراسان رضوي و استان‌هاي همجوار تبديل شود و پس از تثبيت و كسب اعتبار به توسعه صنعتي – تجاري ساير استان‌هاي كشور و كشورهاي همسايه شرقي و شمالي كمك كند. فعاليت‌هاي اصلي اين مركز عبارتند از: 1) تحليل بازار در جهت تبيين و تدوين استراتژي سازمان‌ها، 2) نوسازي ساختار سازماني، 3) تحليل و تحول در روش‌هاي مديريت سازمان‌ها، 4) تحليل و تحول در فرهنگ سازماني، 5) استقرار سيستم‌هاي نوين در توليد، بازاريابي، نيروي انساني و ...، 6) انجام پژوهش‌هاي كاربردي در بخش‌هاي مختلف سازمان از جمله بازاريابي، كيفيت، فرآيند كار و ...، 7) تدوين برنامه براي جانشين‌سازي مديريت در سازمان‌ها، 8) تحليل و تحول در مهندسي فرآيند، 9) تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي براي مديران و كاركنان، 10) استقرار سيستم‌هاي نوين ارزشيابي كاركنان، 11) استقرار سيستم‌ها و روندهاي نوين انتخاب و گزينش نيروي انساني، 12) بومي‌سازي مفاهيم علمي در جهت ارتقاء درك و بهره‌گيري آنها در كار، 13) تحليل رقبا و جايگاه آنها در بازار، 14) ارتقاء مفهوم يادگيري سازماني، 15) نوسازي جامع سازمان‌ها در قالب پكيج و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بالقوه در دانشكده علوم اداري و اقتصادي و ديگر دانشكده‌هاي دانشگاه فردوسي به ويژه مهندسي، رياضي و آمار، روانشناسي و جامعه‌شناسي.بي‌شك، تأسيس اين مركز تخصصي در استان مي‌تواند در ايجاد فرهنگ پژوهش در دانشگاه و ارتباط مؤثرتر دانشگاه با جامعه نقش به‌سزايي را ايفا كند و بالاخره اينكه از آنجا كه كارآفريني يكي از اهداف درازمدت مركز است، اساتيد، در صورت تمايل، مي‌توانند از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي مركز در جهت سازماندهي، هماهنگي و اجراي طرح‌هاي پژوهشي خود بهره ببرند

شرح وظايف:
1-

نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر علي شيرازي
مرتبه علمي  : استاديار

اعضاي هيأت علمي:
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
حبيب‌ا... دعايي
دانشيار

*

مديريت
علوم اداري و اقتصادي
2
سعيد مرتضوي
دانشيار

*

مديريت
علوم اداري و اقتصادي
3
مصطفي كاظمي
استاديار

*

مديريت
علوم اداري و اقتصادي
4

استاديار

*

مديريت
علوم اداري و اقتصادي
5
علي شيرازي
استاديار
*


مديريت
علوم اداري و اقتصادي
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا: 

آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
1-

امكانات و تجهيزات:

نشاني محل استقرار:
مشهد – ميدان آزادي – پرديس دانشگاه فردوسي – دانشكده علوم اداري و اقتصادي – هسته پژوهشي  مطالعات مديريتي و بازار– كدپستي: 9177948951
شماره تلفن‌ها:
4-8813090- 0511
نمابر:
8811243 -0511
پست الكترونيك:

5870 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.