معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

Heder Qesha


تاریخ شروع به کار:1386

هدف:

فرآیندهای جداسازی غشایی ازدهه 1960 کاربردهای صنعتی یافته اند وبرخی ازآنها مانند جداسازی گازها توسط غشاء عمری کمتر ودرحدود25 سال دارند. درخلال این دوره زمانی، این فرآیندها کاربردهای متنوعی درصنایع یافته ورشد چشمگیری دربازارفروش بدست آورده­اند . به عنوان مثال، متوسط رشد سالیانه بازارفروش فرآیندهای غشایی درفاصله زمانی سالهای 1997 تا 2001 درآمریکا 08/0 بوده است. این روند که آینده روشنی را برای فناوری جدا سازی غشایی نوید می­دهد، عمدتا به دلیل مزایای ویژه فرآیندهای این فناوری درمقایسه با سایر روشهای کلاسیک نظیرجذب با حلال ، جذب سطحی ، فرآیندهای Cryogenic و... می­باشد . عمده ترین مزایای فرآیندهای غشایی رامی­توان درموارد زیرخلاصه نمود:

1-مصرف انرژی کمتربرای انجام جداسازی

2-امکان انجام عملیات جداسازی دردمای محیط

3-سهولت دستیابی به کلیه فازهای جداسازی شده

4-انجام عملیات جداسازی توسط تجهیزاتی با وزن وحجم کم

5- نصب وعملیات ساده

6-حداقل نیاز به کنترل، بازرسی ، تعمیر و نگهداری

7-طبیعت مدولار بودن فرآیند وبنابراین انعطاف پذیری بالای فرآیند برای پاسخگویی به انواع نیازهای جداسازی

8-عدم نیاز به استفاده ازمواد شیمیایی برای جداسازی وبنابراین عدم وجود مشکلات زیست محیطی ناشی ازمصرف مواد شیمیایی

9-ایده ال برای مناطق دوردست وموقعیتهایی که امکان فرآهم آوردن تسهیلات جانبی فرآیندها موجود نباشد.

آنچه ازآن به عنوان فناوری غشایی یاد می­شود ، شامل مجموعه­ای ازفرآیندها است که مهمترین آنها عبارت از: میکرو فیلتراسیون، اولترا فیلتراسیون، نانو فیلتراسیون، اسمزمعکوس، تراوش تبخیری، دیالیز، الکترودیالیز، نفوذ گاز، تراوش گاز، غشاهای مایع، تماس دهنده­های غشایی و راکتورهای غشایی هستند. درهریک ازاین فرآیندها می­توان محورهای کلی ذیل یعنی توسعه غشاهای جدید ( بکاربردن مواد جدید برای ساخت غشاء ، بهبود غشاهای موجود)، توسعه کاربرد غشاهای موجود( طراحی فرآیند، مطالعات امکان سنجی، بررسی­های اقتصادی،روشهای شستشو و...)، بررسی­ مکانیسم جداسازی توسط غشاء، مدلسازی وشبیه سازی فرآیند غشایی مشکلات فرآیندی مرتبط نظیر گرفتگی درارتباط با ساخت غشاهای جدید برای تحقیقات در نظر گرفت. امروزه استفاده ازفناوری نانونیز برای ساخت غشاها توجه بسیاری را به خود معطوف نموده است. دراین حوزه وسیع ازپژوهشهای غشایی ، مهمترین چیزی که به تحقیقات جهت می­دهد، بودجه پژوهش است که توسط متقاضیان پژوهش تامین می­شود. درحال حاضر درکشورما فناوری غشایی برای جداسازی مایعات بکارگرفته می شود. شیرین سازی آب توسط فرآیند اسمزمعکوس ، دیالیز خون توسط فرآیند دیالیز وتغلیظ شیروتولید پنیر به کمک فرآیند اولترا فیلتراسیون ، ازجمله مهمترین مصارف این فناوری درکشورما هستند. متقاضیان تحقیقات درزمینه فناوری غشایی درحوزه جداسازی مایعات به نسبت متنوع بوده و شامل صنایع تصفیه آب وپساب ، صنایع پزشکی ، صنایع غذایی ولبنی، صنایع فلزی، صنایع نفت ، گازوپتروشیمی ، صنایع شیمیایی و... می­شوند.

بهبود وضعیت تحقیقات درحوزه غشاء وفرآیندهای غشایی می­تواند توسط تاسیس یک مرکزهماهنگ کننده برای تحقیقات غشایی حاصل شود. چنانچه این تحقیقات به نتایج مطمئنی جهت استفاده درمقیاس صنعتی دست یابد، آینده بسیاری ازفرآیندها را درصنایع تحت تاثیر خود قرارخواهد داد. به این دلایل ، لزوم همگامی تحقیقات در کشور ما با تحقیقات جاری دردنیا دراین زمینه کاملا محسوس است وهدف ازتاسیس مرکزپژوهشی حاضردراین راستا می­باشد.

شرح وظایف:

- ساخت غشاء

- ساخت مدول غشایی

- ساخت سیستم­های جداسازی غشایی

- تحقیقات در زمینه غشاء و فرآیندهای جداسازی غشایی

- برگزاری کارگاههای آموزشی دررابطه با غشاء وجداسازی غشایی

- بکارگیری غشاء وفرآیندهای جداسازی غشایی درصنعت

- رفع مشکلات واحدهای جدا سازی غشایی درصنعت

نام ونام خانوادگی مدیر:دكتر  سید محمود موسوی  

مرتبه علمی: استاد


اعضاء هیئت علمی:

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

نوع همکاری

رشته تحصیلی

دانشکده

تمام وقت

نیمه وقت

پاره وقت

1

2

3

4

5

6

سید محمود موسوی

مجید پاکیزه

مهدی پورافشاری چنار

جواد سرگلزایی

محمد تقی حامد موسویان

سید محمد علی رضوی

استاد

دانشيار

استادیار

دانشيار

دانشيار

دانشيار


*

*

*

*

*

*


مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی علوم وصنایع غذایی

مهندسی

مهندسی

مهندسی

مهندسی

مهندسی

کشاورزی

آمادگی مشاوره برای اجرای پروژه­ های :

1-وزارت صنایع معادن وشرکتهای تحت پوشش آن

2-وزارت نفت وشرکتهای تحت پوشش آن

3-وزارت نیرو وشرکتهای تحت پوشش آن

4-وزارت جهاد کشاورزی وشرکتهای تحت پوشش آن

5-وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و .شرکتهای تحت پوشش آن

6-سازمان حفاظت محیط زیست

7-سازمان مدیریت وبرنامه­ریزی

امکانات و تجهیزات:

1-آزمایشگاه تحقیقاتی غشاء وفرآیندهای غشایی

2-غشاءهای مختلف برای جداسازی مایعات وگازها

3-پایلوتهای غشایی مختلف برای جداسازی مایعات وگازها

4-پایلوت جداسازی غشایی - جذبی

5-مدولهای غشایی

نشانی محل استقرار:

مشهد میدان آزادی پردیس دانشگاه فردوسی- دانشکده مهندسی- هسته پژوهشی غشاء و فرآیندهای غشایی

شماره تلفن­ها: 8816840 و8815100 0511

نمابر:8816840 - 0511


9707 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.