معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

goghrafiya(1)

Geographical Studies Research Center of Rural Areas of Khorasan

نام واحد پژوهشي: هسته پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستايي

تاريخ شروع به كار:27/5/1386

هدف:

استان پهناورخراسان با مصوبه دولت درسال1383 به سه استا ن شمالی، جنوبی ورضوی تقسیم شد.این سه استان برروی هم طبق سرشماری 1385 حدود 7میلیون نفر جمعیت داشته که درصد قابل توجهی از آنان درنواحی عمدتا" محروم روستایی به سر می برند.ازآنجا که توسعه ملی و حتی توسعه شهری، بدون توسعه روستایی امکان پذیر نیست، به همین دلیل و در راستای تحقق توسعه روستایی نواحی مذکور، جمعی ازاعضاء هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی برآن شدند تا

« مرکز پژوهشی مطالعات جعرافیایی روستاهای خراسان » را به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه فردوسی برسانند،تا با بهره گیری از توان تخصصی اعضای هیات علمی ومحققان دانشگاهی، خدمات پژوهشی ومشاوره ای رادرحوزه های مختلف مسائل روستایی دراختیار سازمانها وموسسات متقاضی قرار دهند. قلمرو مطالعه این مرکز شامل نواحی روستایی خراسان شمالی، جنوبی و رضوی است.

مهمترین اهداف ایجاد واحد پژوهشی عبارتنداز:

1-انجام تحقیقات علمی درقلمرو موضوعات مختلف جغرافیایی روستاهای خراسان براساس تقاضاهاواولویتهای پژوهشی ادارات وسازمانهای مختلف.

2-ایجاد تعامل وارتباط دوسویه بین پژوهشگران مرکز باادارات، سازمانهاونهادهای اجرایی به منظور تحلیل مسائل جغرافیایی روستاهای خراسان وارائه راهکارهای علمی وکاربردی.

3-ایجادفرصت برای مشارکت اعضاء هیات علمی وپژوهشگران

جغرافیای روستایی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در عرصه های پژوهشی وافزایش سطح دانش ومهارتهای علمی وعملی آنان.

وظايف واحد:

1-اجرای طرح ها واولویت های پژوهشی درحوزه مسائل جغرافیایی روستاهای خراسان با مشارکت اعضای هیات علمی مرکز.

2- شناخت وتدوین اولویتهای پژوهشی روستاهای خراسان بامحوریت موضوعات ومسائل حغرافیایی توسعه ای وکاربردی در جهت برنامه ریزی های محلی ومنطقه ای.

3-ارزیابی ونظارت براجرای طرحهای پژوهشی درحوزه مطالعات جغرافیای روستایی

4- شناسایی وجلب مشارکت دانش آموختگان گرایش حغرافیای روستایی دانشگاهها.

5- ارائه مشاوره پژوهشی به افراد حقیقی وحقوقی.

6-ارائه ونشر یافته های پژوهشی بااستفاده ازامکانات موجود

نام و نام‌خانوادگي مدير: دکتر خديجه بوزرجمهري

مرتبه علمي :دانشیار

اعضاي هيأت علمي:

رديف

نام ونام‌خانوادگي

مرتبه علمي

نوع همكاري

رشته تحصيلي

دانشكده

تمام‌وقت

نيمه‌

وقت

پاره‌وقت

1

جعفر جوان

استاد


*


جغرافیای روستایی

ادبیات

2

خدیجه بوذرجمهری

دانشیار


*


جغرافیای روستایی

ادبیات

3

حمید شایان

استاد


*


جغرافیای انسانی

ادبیات

4

علی اکبر مجدی

استاديار


*


علوم اجتماعی

ادبیات

 5

علي اكبر عنابستاني

استاديار


 *


جغرافياي روستائي

ادبیات
6
مريم قاسمي
استاديارادبیات
7
طاهره صادقلو
استاديارادبیات
8
حمدالله سجاسي
استاديارادبیات

طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا در واحد:

1- انجام «طرح ساماندهي توسعه اقتصادي اجتماعي فضاهاي روستايي دهستان بلهرات بخش ميان جلگه شهرستان نيشابور» از طريق  عقد قرارداد هسته پژوهشي با سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان رضوي در سال 1392. در اين طرح دكتر خديجه بوزرجمهري مجري و دكتر حميد شايان و دكتر مريم قاسمي و دكتر رضا دوستان، همكاران طرح بودند.

2-  برگزاري نشست تخصصي با عنوان جايگاه جغرافيا و برنامه ريزي در توسعه روستايي در سال 1389 در تالار شريعتي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد.

3- برگزاري اولين همايش ملي «جغرافيا و برنامه ريزي توسعه روستايي» در روزهاي 23 و 24 آذر ماه 1390 در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد.

4- برگزاري همايش ملي زن و توسعه پايدار روستايي در 23 مهرماه 1393 در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد.

آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:

- مطالعه ابعاد مختلف زندگی روستایی وعشایری شامل حوزه های جغرافیای اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و مسائل زیست محیطی.

- طرحهای ساماندهی فضاهای مختلف روستایی.

- طرحهای GIS مرتبط با تحقیقات روستایی وعشایری.

- مطالعه وضعیت مساکن روستایی وعشایری وبررسی امکانات و زیرساختهای سکونتگاههای روستایی.

- مطالعات جمعیتی،اجتماعی-اقتصادی،فرهنگی و زیست محیطی مورد نیاز طرحها وبرنامه ریزی های محلی ومنطقه ای وغیره..

-ارزشیابی اثرات اجتماعی – اقتصادی وزیست محیطی طرحهای مختلف عمرانی در نواحی روستایی

-تهیه شناسنامه جامع فرهنگی،اجتماعی-اقتصادی روستا ها.

-مطالعه ومعرفی جاذبه های مختلف گردشگری روستایی( تاریخی، مذهبی،فرهنگی ،طبیعی، کشاورزی وغیره..)

- تحقیقات اکتشافی درزمینه شناسایی ، جمع آوری ومکتوب نمودن مهارتهاودانش های بومی روستاییان از قبیل:الگوهای بومی معماری ومسکن،روشهای بومی تولیدات کشاورزی ودامی،روشهای بومی مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی ودامی وغیره.....

-تحقیقات پیمایشی ازجمله شناخت زمینه های جلب مشارکت روستاییان وعشایر در پروژه های مختلف عمرانی وغیره..

امكانات و تجهيزات:

1-حدود 120 هزار جلد کتاب شامل کتب فارسی –لاتین- مجلات – پایان نامه ونمایه هادرکتابخانه دانشکده ادبیات و کتابخانه مرکزی.

2-بیش از 3000 جلد کتاب _مجله- پایان نامه در کتابخانه تخصصی گروه آموزشی جغرافیا.

3-آزمایشگاههای برنامه ریزی شهری وروستایی وژئومورفولوژی وتفسیر عکسهای هوایی وماهواره ای به انضمام عکسهای هوایی وماهواره ای با مقیاسهای 1:4000 وحدود 20 دستگاه استرئوسکپ .

4-آزمایشگاه نقشه خوانی مجهز به میز وقفسه و پوشش کامل نقشه های توپوگرافی 1:25000 و1:5000 ایران،اطلس نقشه شیب واطلس اقلیمی ایران،نقشه های خاک وقابلیت اراضی وسایر نقشه های موضوعی دیگر.

5- فرهنگ و شناسنامه آبادیهای کشور مربوط به سالهای سرشماری 1345 تا1375 به تفکیک شهرستان.

6-امکانات موجود در مرکزرایانه دانشکده ادبیات شامل 6 سیستم دوره دکتری ،11 سیستم برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد،20 سیستم برای دانشجویان مقطع کارشناسی و بعلاوه یک آزمانشگاه رایانه ای با بیش از30 سیستم که تمامی این رایانه ها به صورت آن لاین در اختیاراست و برروی تمامی دستگاههای فوق نرم افزارهای office ,SPSS ودیگر نرم افزارهای مورد نیاز کارهای پژوهشی نصب می باشد.

7- به علاوه هر استاد به طور مستقل دارای سیستم رایانه ای مجزا در دفتر کار خویش است وبه شبکه اینترنت با داشتن TVRO دسترسی دارد.

ودر نهایت مرکز پژوهشی دارای یک دفتر کار می باشد که مجهز به سیستم رایانه وسایر ملزومات اداری است و در طبقه سوم ساختمان اداری دانشکده ادبیات شماره یک واقع شده است.

نشاني محل استقرار:

مشهد - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دکتر علی شریعتی - هسته پژوهشي مطالعات جغرافيايي روستاهاي خراسان

شماره تلفن‌ها: 33-8796829 -0511

نمابر: 8796829- 0511

پست الكترونيك: gsrc@um.ac.ir

9222 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.